ESPIN ry

Yhdessä olemme voimakkaita

Toiminnan periaatteet

ESPINin kaikessa toiminnassa huomioidaan tilojen esteettömyys, liikkumisen vaikeudet, apuvälineet ja mahdollinen avustamisen tarve.

Tiedostamme myös, että vammaisten henkilöiden taloudellinen tilanne voi olla haastava. Yhdistys pyrkii tukemaan jäsenten osallistumista tapahtumiin järjestämällä muun muassa yhteiskuljetuksia ja korvaamalla osittain tai kokonaan osallistumismaksuja.