ESPIN ry

Yhdessä olemme voimakkaita

Espoon vammaisneuvosto

Vammaisneuvostot ovat kuntalain mukaisia vaikuttamistoimielimiä*. Espoon vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin.

Espoon vammaisneuvoston järjestöjäsenet valitaan Espoon vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokouksessa. Neuvottelukunta on kaikkien, yli 60 Espoossa toimintaa harjoittavien rekisteröityjen vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistoimintaelin.

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja nimetty vammaisneuvosto jatkaa toimintaansa, kunnes uusi vammaisneuvosto on asetettu.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle muodostetaan erillinen alueellinen vammaisneuvosto. Hyvinvointialueelle siirtyy järjestettäväksi kuitenkin vain sote-palvelut, kuten vammaispalvelut, sekä pelastuspalvelut.

Espoon kaupungin oma vammaisneuvosto jatkaa siis toimintaansa normaalisti, sillä vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu seurata, edistää ja vaikuttaa kaikkiin kaupungin suunnitelmiin, toteutukseen ja palveluihin, jotka tulevat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman tai sairauden johdosta rajoittunut. Tällaisia asioita ovat muun muassa rakennettu ympäristö, liikenne, koulut, kulttuuripalvelut sekä liikuntapalvelut.

*Kuntalain mukaisia vaikuttamistoimielimiä on oltava kunnissa seuraavasti: vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.


Rakennetaan Kaikille -työryhmä

Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan Kaikille -työryhmä on perustyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu seurata esteetöntä suunnittelua ja rakentamista Espoossa.

Työryhmään kuuluu vammais- ja vanhusneuvostojen, järjestöjen edustajia, jotka toimivat erilaisten rakennus- ja kehittämishankkeiden esteettömyyden kokemusasiantuntijoina. Lisäksi ryhmän toimintaan osallistuu kaupungin kaavoitus-, liikenne- ja rakennuspuolen edustajia sekä luottamushenkilöitä. 

Työryhmä on antanut vuosittain kymmeniä lausuntoja, muistutuksia ja huomioita esteettömän rakentamisen ohjeen ja kaavaprosessin mukaisesti, ja asiakohteet ovat olleet mittavia osin vapaaehtoisvoimin toimivan ryhmän tuotoksiksi!

Espoossa erityisen esteettömyyden kohteissa, kuten liikenneasema, uimahalli tai erityisasumishanke, on osana myös erillinen esteettömyyden osallisuusprosessi. Prosessissa rakennushankkeen hankesuunnitelma esitellään Rakennetaan Kaikille-työryhmälle.

Lausuntomenettely on tavallinen Suomen viidessä suurimmassa kaupungissa, mutta hanke-esittelyä ja esteettömyysselvityksen yhteiskehittelyä ei tehdä muualla kuin Espoossa.


Espoon vammaisneuvoston muut työryhmät 

  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden työryhmä
  • Sivistyspalveluiden työryhmä
  • Kuljetuspalveluiden työryhmä

Tästä Espoon kaupungin vammaisneuvoston sivuille